Apo-Curenzym obsahuje velmi nízké množství enzymů, zjistila SZPI

Vážení členové a příznivci sdružení OBRAN, chceme Vás informovat o výsledku šetření úřadu SZPI  k doplňku stravy APO-CURENZYM.

Podnětem bylo  podezření, že  doplněk stravy APO-CURENZYM  pravděpodobně neobsahuje ta množství enzymů, která uvádí na obalu.

Zkrácená odpověď  SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) na podnět:

Pro zjištění komplexního a co nejpřesnějšího složení  APO-CURENZYMU  byla v úředně odebraném vzorku provedena celá řada analýz, mimo jiné také stanovení cukrů, při němž byl ve vzorku zjištěn nedeklarovaný obsah glukosy a maltosy a naopak absence deklarované laktosy. Mimo stanovení cukrů byly provedeny také rozbory zaměřené na celkový obsah bílkovin a jejich aminokyselinového složení. Uvedená stanovení potvrdila, že dříve deklarovaná množství enzymů v podobě „Jedna kapsle obsahuje bromelain 150 mg, papain 150 mg, …“ nemohou být ve vzorku obsažena. Následně byly u uvedeného vzorku provedeny analýzy s využitím výše zmíněné proteomické metody LC-MS/MS, které toto potvrdily.

Jako reakce na kontroly SZPI zaměřené na označování předmětného výrobku u distributora tohoto výrobku (firma APOTEX (ČR), spol. s r.o.), došlo již v průběhu roku 2011 k podstatné změně v označování množství enzymů. Namísto původních absolutních množství jednotlivých enzymů v mg na jednu kapsli začal výrobce deklarovat obsah enzymů navíc s uvedením jejich enzymové aktivity.

Vzhledem k tomu, že však pomocí proteomické analýzy založené na LC-MS/MS principu nelze stanovit aktivitu jednotlivých enzymů, byla v další fázi zavedena metoda pro stanovení papainové a  bromelainové aktivity, která byla ověřena také na dalších obdobných vzorcích vyskytujících se na českém trhu. Z provedených analýz vyplynulo, že vzorek APO-CURENZYM vykazuje určitou, byť ve srovnání s ostatními výrobky, poměrně malou enzymatickou aktivitu bromelainu a papainu. Nicméně, tato zjištěná enzymatická aktivita plně korespondovala s údaji o aktivitě deklarovanými na obalu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, výrobek obsahuje velmi nízké množství papainu, resp.obou diskutovaných enzymů (papainu a bromelainu). Nicméně, je třeba zdůraznit, že tyto nízké koncentrace korespondují s údaji deklarovanými na obalu výrobku. Lze předpokládat, že obdobná situace je i v případě ostatních enzymů, uvedených ve složení výrobku. Jak vyplývá z výše uvedených skutečností,  SZPI v tuto chvíli nemůže v rámci svých kompetencí podniknout proti uvádění výrobku APO-CURENZYM žádné další kroky, neboť uvedený výrobek není v rozporu s platnými právními předpisy.

Ředitel inspektorátu SZPI

-> Plná verze odpovědi  SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) na podnět

Napsat komentář

Naše příběhy

 • Paní Jana:

  Zabývám se profesionálně komunikací.  V rámci této práce jsem se setkala s řadou příběhů, které měly  společné téma – manipulace.  Bylo velmi zajímavé, že za jedno místo byly označeny v řadě příběhů  lékárny  jako místo manipulace. Bylo to zpravidla tak, že namísto …
  Celý příspěvek

 • Paní Věra:

  Jako matka jsem se setkala s několika případy, kdy jsem dostala od lékařky předepsán lék pro léčbu mého opakovaně nemocného dítěte. V lékárně mě  přesvědčovali, že místo tohoto léku si mám koupit něco jiného. Poprvé jsem se nechala přesvědčit, ostatně – …
  Celý příspěvek

 • Paní Zdena:

  Můj manžel měl problémy s prostatou, jako téměř každý muž v určitém věku. Začal si hledat samozřejmě samoléčbu – protože je muž a přece nebude svůj problém komunikovat veřejně před lékařem.  Prošel několik  internetových stránek a tam ho informace přesvědčily, že …
  Celý příspěvek

Naše cíle

Jednotliví spotřebitelé mají stejné prostředky k nápravě jako státní orgány, ne vždy je jsou schopni využít, jednotlivec je slabý, pokud za ním nikdo nestojí , sdružení má lepší pozici.

Zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu může uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů – naše OS, potažmo SOS

Uplatňuje-li  spotřebitel ,  pacientské či občanské sdružení  zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu – je zde obrácené důkazní břemeno oproti standardním  žalobám od právnické osoby.