Vyjádření SZPI – Chlamydil na www.prozdravi.cz

Kontrolovaná osoba provozuje internetový obchod na internetových stránkách www.prozdravi.cz. Na těchto stránkách jsou nabízeny k prodeji doplňky stravy, potraviny určené pro zvláštní výživu, potraviny, byliny čaje a podobně. V e-shopu www.prozdravi.cz byly dne 30.5.2013 mimo jiné nabízeny k prodeji doplňky stravy a v textu uvedeném při nabízení k prodeji na internetových stránkách http://www.prozdravi.cz/pm-chlamydil-extra.html byly mimo jiné uvedeny informace týkající se předcházení a léčby nemocí.

Kontrolovaná osoba nedodržela zákaz, kdy aniž jsou dotčena specifičtější ustanovení potravinového práva, nesmí označování, propagace a obchodní úprava potravin nebo krmiv, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení, jakož i informace poskytované o nich jakýmkoli médiem uvádět spotřebitele v omyl stanovený čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, tím že poskytovala v internetovém prostředí na výše uvedených adresách informace týkající se předcházení a léčby nemocí. Na základě tohoto zjištění kontrolovaná osoba zjednala okamžitě opravu webových stránek a odstranila zakázaná tvrzení.

Kontrolní zjištění bude uzavřeno podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění.

 

Napsat komentář

Naše příběhy

 • Paní Jana:

  Zabývám se profesionálně komunikací.  V rámci této práce jsem se setkala s řadou příběhů, které měly  společné téma – manipulace.  Bylo velmi zajímavé, že za jedno místo byly označeny v řadě příběhů  lékárny  jako místo manipulace. Bylo to zpravidla tak, že namísto …
  Celý příspěvek

 • Paní Věra:

  Jako matka jsem se setkala s několika případy, kdy jsem dostala od lékařky předepsán lék pro léčbu mého opakovaně nemocného dítěte. V lékárně mě  přesvědčovali, že místo tohoto léku si mám koupit něco jiného. Poprvé jsem se nechala přesvědčit, ostatně – …
  Celý příspěvek

 • Paní Zdena:

  Můj manžel měl problémy s prostatou, jako téměř každý muž v určitém věku. Začal si hledat samozřejmě samoléčbu – protože je muž a přece nebude svůj problém komunikovat veřejně před lékařem.  Prošel několik  internetových stránek a tam ho informace přesvědčily, že …
  Celý příspěvek

Naše cíle

Jednotliví spotřebitelé mají stejné prostředky k nápravě jako státní orgány, ne vždy je jsou schopni využít, jednotlivec je slabý, pokud za ním nikdo nestojí , sdružení má lepší pozici.

Zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu může uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů – naše OS, potažmo SOS

Uplatňuje-li  spotřebitel ,  pacientské či občanské sdružení  zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu – je zde obrácené důkazní břemeno oproti standardním  žalobám od právnické osoby.