Dopis OBRANu na MZ

Vážení,

po obdržení informace ze SZU (viz příloha 1) Vás jménem občanského sdružení OBRAN (Občané proti nepravdivým informacím v lékárnách) žádáme o zahájení prošetření postupu v  záležitosti  distribuce doplňku stravy APO-CURENZYM  ACTIVE. Podnětem k našemu podání k Vám je  zcela evidentní rozpor v přístupu a hodnocení tohoto produktu dvěma státními orgány, podřízenými ministerstvu zdravotnictví.

 Doplněk stravy APO-CURENZYM  ACTIVE podle vyjádření SZU  obsahuje nepovolené složky a je dle jejich vyjádření zřejmě na trh uváděn nelegálně .

 S tím kontrastuje vyřízení našeho podání na SUKL, viz příloha 2, kde SUKL  píše, že složení doplňku stravy APO-CURENZYM  a přípravku APO-CURENZYM  ACTIVE  je obdobné a  kvantitativní obsah jednotlivých složek je akceptovatelný pro doplňky stravy.  Ke složení doplňku stravy se bez prověření vyjadřuje oddělení  pro reklamu.

 Při pouhém pohledu na obaly obou přípravků je i laikovi jasné, že obsah obou přípravků je zcela rozdílný, jak v obsahu, tak i množství jednotlivých látek, včetně enzymů a obsahuje nebezpečný enzym Nattokináza.

 Dle našich informací přípravky APO-CURENZYM a APO-CURENZYM  ACTIVE nejsou registrovány v  ROHy.

Na  stránkách  Health Canada  jsou ke stažení normy pro obsah Papainu a Bromelainu  v doplňcích stravy http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/monoReq.do?id=509&lang=eng

Doplněk stravy Apocurenzym active  překračuje zde povolené dávky u pouhých dvou složek až 4 x  více, než je maximální bezpečná povolená dávka.

 Žádáme Vás o prověření, proč doplňky stravy APO-CURENZYM a Apocurenzym ACTIVE nejsou  vyhledatelné  v ROHy.

 Žádáme  Vás o zprávu,  zda ministerstvo zdravotnictví zaujme nějaké stanovisko ve věci distribuce  přípravku APO-CURENZYM  ACTIVE obsahujícího neschválené složky.

Dále Vás žádáme o informaci, jestli státní orgány SZU a SUKL podřízené ministerstvu by měly spolupracovat  ve prospěch ochrany zdraví pacienta.

Žádáme Vás o prověření kvality odpovědi odborného státního orgánu SUKL na naše podání – viz příloha 2.

Děkujeme  předem za odpověď na naše podání.

Napsat komentář

Naše příběhy

 • Paní Jana:

  Zabývám se profesionálně komunikací.  V rámci této práce jsem se setkala s řadou příběhů, které měly  společné téma – manipulace.  Bylo velmi zajímavé, že za jedno místo byly označeny v řadě příběhů  lékárny  jako místo manipulace. Bylo to zpravidla tak, že namísto …
  Celý příspěvek

 • Paní Věra:

  Jako matka jsem se setkala s několika případy, kdy jsem dostala od lékařky předepsán lék pro léčbu mého opakovaně nemocného dítěte. V lékárně mě  přesvědčovali, že místo tohoto léku si mám koupit něco jiného. Poprvé jsem se nechala přesvědčit, ostatně – …
  Celý příspěvek

 • Paní Zdena:

  Můj manžel měl problémy s prostatou, jako téměř každý muž v určitém věku. Začal si hledat samozřejmě samoléčbu – protože je muž a přece nebude svůj problém komunikovat veřejně před lékařem.  Prošel několik  internetových stránek a tam ho informace přesvědčily, že …
  Celý příspěvek

Naše cíle

Jednotliví spotřebitelé mají stejné prostředky k nápravě jako státní orgány, ne vždy je jsou schopni využít, jednotlivec je slabý, pokud za ním nikdo nestojí , sdružení má lepší pozici.

Zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu může uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů – naše OS, potažmo SOS

Uplatňuje-li  spotřebitel ,  pacientské či občanské sdružení  zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu – je zde obrácené důkazní břemeno oproti standardním  žalobám od právnické osoby.