Lhát a podvádět se nemá

Dostala se k nám informace, která potvrdila podezření našich členů o klamavých tvrzeních na doplněk stravy APO-CURENZYM active+ společnosti Apotex. Této společnosti byla právě pro tato nepravdivá tvrzení uložena pokuta Magistrátem hlavního města Praha.

Více informací  o této kauze i uložené pokutě najdete zde

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lhát a podvádět se nemá

Vyjádření SZPI k Mobivenalu

Předmětem podnětu bylo upozornění na doplněk stravy “Mobivenal micro”, na němž byla v prezentaci několika internetových lékáren uvedena nepovolená zdravotní a léčebná tvrzení.

SZPI v úvodu šetření zjistila, že dodavatelem tohoto doplňku stravy je kontrolovaná osoba VULM CZ, a.s., Olivova 1888, 251 01 Říčany, IČ: 25632906 a proto bylo rozhodnuto provést kontrolu nejprve tam. Místní kontrolou bylo zjištěno, že společnost VULM CZ, a.s. již nemá na uvedené adrese sídlo a že korespondenční adresa a kanceláře se nachází na adrese letiště Věkoše, B 31, 503 41 Hradec Králové. Prostřednictvím telefonního kontaktu bylo zjištěno, že uvedený výrobek je zastřešován firmou sídlící na Slovensku, dle výpisu z Obchodního rejstříku se jedná o firmu VULM SK, s.r.o. Dne 4.12.2012 pak byla provedena kontrola SZPI u provozovatele VULM CZ, a.s., letiště Věkoše 31, 50341 Hradec Králové. Bylo zjištěno, že společnost VULM CZ, a.s. provozuje internetové stránky www.vulm.sk bez internetového prodeje. V době kontroly byla prováděna změna značení krabiček a výměna popřípadě odstraňování informačních letáků v souvislosti se změnami ohledně zdravotních tvrzení. Byly předloženy návrhy na změny označování krabiček doplňků stravy v elektronické podobě.

SZPI dále zjistila aktuální stav informací na jednotlivých internetových lékárnách:
a) www.fajnlekarna.cz všechny informace o doplňku stravy odstraněny
b) na stránkách www.lekarnadomu.cz je nabízen pouze MOBIVENAL krém.
c) na stránkách www.lekarna.cz se objevila u MOBIVENALU pouze informace o stažení
obrázku a textu
d) i na všech ostatních stránkách zmizely informace o výrobku, které byly předmětem podnětu

Děkujeme za Váš zájem.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyjádření SZPI k Mobivenalu

Doplněk stravy Mobivenal

Na základě upozornění členů našeho sdružení, jsme nechali státními úřady prověřit popis doplňku stravy Mobivenal.

Zjistili jsme, že na některých webových stránkách je doplněk stravy “Mobivenal micro” mylně popisován. Obsahuje dle našeho názoru nepovolená zdravotní tvrzení. Zaslali jsme naši žádost o prověření na SZPI, SZU, SUKl a krajské úřady. O výsledku šetření Vás budeme informovat.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doplněk stravy Mobivenal

Komentované vyjádření společnosti APOTEX (ČR), spol. s r.o. k informacím uvedeným na stránkách občanského sdružení OBRAN a Sdružení českých spotřebitelů www.konzument.cz

Společnost APOTEX na svých stránkách zveřejnila vyjádření k informacím zveřejněných na našich stránkách. Toto vyjádření zde uvádíme v plném znění  a doplněné o komentář. Continue reading

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentované vyjádření společnosti APOTEX (ČR), spol. s r.o. k informacím uvedeným na stránkách občanského sdružení OBRAN a Sdružení českých spotřebitelů www.konzument.cz

Společnost APOTEX nám hrozí soudem. Měl by být doplněk stravy APO-CURENZYM ACTIVE + NATTOKINASE, kterému byl ze strany SZPI vystaven zákaz uvádění do oběhu, nadále distribuován v lékárnách?

Ve vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7.2.2012 je prostřednictvím hlavního hygienika ČR mimo jiné konstatováno, že uvedení na trh enzymu nattokinázy, resp. jeho použití jako složky potravin, je možné až po schválení na úrovni Evropské unie.
K tomuto schválení dosud nedošlo. Ze stejného vyjádření je dále patrné, že výrobce doplňku stravy APO-CURENZYM ACTIVE obsahujícího enzym nattokinázu, který tento doplněk stravy uvedl do oběhu, před tímto uvedením nesplnil vůči ministerstvu zákonnou oznamovací povinnost. 

Z oficiální informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze dne 18.7.2012 dále vyplývá, že tento orgán uložil opatření neuvádět v souvislosti s výrobkem APO-CURENZMY ACTIVE + NATTOKINASE nepovolená zdravotní tvrzení „Pro podporu imunity“, „Po úrazech a operacích“ a „Pří zvýšené námaze“. 

Přes shora uvedené je v lékárnách na území celé ČR i nadále distribuován doplněk stravy s obsahem nepovoleného enzymu nattokinázy, který je nadto opatřen citovanými nepovolenými zdravotními tvrzeními. 

Naše občanské sdružení, členové a příznivci, jakož i sdružení českých spotřebitelů se domníváme, že je vůči spotřebitelům žádoucí a ve vztahu k lékárnám nezbytné stáhnout každý doplněk stravy obsahující enzym, který dle Ministerstva zdravotnictví není možné uvádět do oběhu, a který je označen tvrzeními, ohledně nichž Státní zemědělská a potravinářská inspekce vystavila zákaz uvádění do oběhu. Jsme přesvědčeni, že takový doplněk stravy není ani možné doprodávat spotřebitelům, protože tím jsou spotřebitelé uváděni v omyl a je zde nebezpečí jejich poškození neschváleným enzymem, který výrobek obsahuje.

Výrobce dotčeného doplňku stavy nám prostřednictvím svého právního zástupce pohrozil soudem, pokud nestáhneme informace o jeho doplňku stravy. Tyto informace sice považuje za nepravdivé a zavádějící, ovšem na podporu svých domněnek nedokládá žádné vyjádření příslušných státních orgánů ani jiné věrohodné podklady. Naproti tomu naše sdružení má k dispozici řadu vyjádření těchto orgánů (SZPI, MZD, a SZÚ), které naše závěry jednoznačně potvrzují.

Pokud by tedy výrobce svou hrozbu soudním řízením hodlal realizovat, musel by brojit především proti státním orgánům, které nám výše uvedené a námi zveřejněné informace poskytly. Jsme přesvědčeni, že k porušování obecně závazných právních předpisů v této souvislosti na straně výrobce opakovaně došlo. 

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7.2.2012

 Vyjáření SZPI ze dne 18.7.2012 najdete v našem předchozím příspěvku.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Společnost APOTEX nám hrozí soudem. Měl by být doplněk stravy APO-CURENZYM ACTIVE + NATTOKINASE, kterému byl ze strany SZPI vystaven zákaz uvádění do oběhu, nadále distribuován v lékárnách?

Doplněk stravy APO-CURENZYM ACTIVE + NATTOKINASE uvedený do oběhu po 31. 1. 2012 musí být stažen z lékáren

 

Sdružení českých spotřebitelů a občanské sdružení Obran informují:

 Doplněk stravy APO-CURENZYM ACTIVE + NATTOKINASE uvedený do oběhu po 31. 1. 2012 musí být stažen z lékáren

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provedla kontrolu v provozovně společnosti APOTEX (ČR) ve věci doplňku stravy APO-CURENZYM active + NATTOKINASE. Na 12 910 kusů tohoto doplňku stravy v různém balení, které byly uvedeny do oběhu po 31. 1. 2012, byl vystaven zákaz uvádění do oběhu. Enzym nattokinasa nesplňuje příslušné nařízení Evropské unie o tzv. potravinách nového typu a je na našem trhu šířen nelegálně. Tvrzení uváděná na obalu doplňku stravy APO-CURENZYM active a v reklamních sděleních „Pro podporu imunity“, „Po úrazech a operacích“ a „Při zvýšené námaze“ jsou navíc nepovolená zdravotní tvrzení a společnosti APOTEX (ČR) bylo uloženo tato tvrzení v souvislosti s daným doplňkem stravy neuvádět. Continue reading

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doplněk stravy APO-CURENZYM ACTIVE + NATTOKINASE uvedený do oběhu po 31. 1. 2012 musí být stažen z lékáren

Spolupráce se Sdružením českých spotřebitelů

Občanské sdružení Obran bojující proti nepravdivým informacím při prodeji léků a doplňků stravy navazuje spolupráci se Sdružením českých spotřebitelů. Spolupráce bude probíhat na několika úrovních, počínaje provázaností webových stránek až po sdílení či předávání jednotlivých případů k řešení vždy s ohledem na vztah daného sdružení ke konkrétnímu problému či podnětu.
„Význam spolupráce vidíme především v možné silnější medializaci ochrany spotřebitelů a zvýšení prevence českých občanů před nekorektním jednání  některých komerčních subjektů“, říká Jana Vyhlídalová, mluvčí občanského sdružení Obran.  „SČS se zaměřuje na řadu oblastí spotřebitelských zájmů a jednou z priorit je nekalá reklama a označování výrobků nepovolenými zdravotními tvrzeními. Se sdružením Obran chceme spolupracovat výměnou informací i konzultováním společných kroků“ dodává Ing. Libor Dupal, předseda  Sdružení českých spotřebitelů.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spolupráce se Sdružením českých spotřebitelů

95 procent obalů na doplňcích stravy klame zákazníky, tvrdí EU. Nový zákon to má změnit

Evropská unie chce, aby tvrzení na obalech vitamínů a dalších doplňků stravy odpovídalo realitě. Prozkoumala je a zamítla 95 procent toho, co výrobci na obalech slibují, jako lživé, nebo minimálně nepodložené. Výrobci doplňků stravy se brání, bojí se, že přijdou o velké peníze.

-> Celý článek na IHNED.CZ

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 95 procent obalů na doplňcích stravy klame zákazníky, tvrdí EU. Nový zákon to má změnit

Pojďme to tak už nenechat

Nechceme už být manipulováni v oblasti zdraví!

Chceme, aby nás obsluhovali a radili nám v otázkách zdraví profesionálové, na které se můžeme spolehnout a ne lidé, kteří by měli profesionály být, ale zneužívají svého postavení  a  kvůli vlastnímu prospěchu doporučují  pacientům  doplňky stravy k léčbě, i kdyby měli vědět, že nejsou k léčbě určeny a nemohou léčit. Téměř jistě to vypadá, že by mohli  být motivování  k lepšímu obratu s těmito preparáty.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pojďme to tak už nenechat

Sdružení OBRAN

Sdružení OBRAN bylo založeno za účelem nalezení a poukazování na poskytování nepravdivých a nekorektních informací občanům v lékárnách, prodejnách doplňků stravy či zvláštní výživy ze strany zaměstnanců lékáren, prodejen doplňků stravy a zvláštních potravin, včetně informací na internetových stránkách, používaných k elektronickému a zásilkovému prodeji.

Kontaktní email: info@obran.cz

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sdružení OBRAN

Naše příběhy

 • Paní Jana:

  Zabývám se profesionálně komunikací.  V rámci této práce jsem se setkala s řadou příběhů, které měly  společné téma – manipulace.  Bylo velmi zajímavé, že za jedno místo byly označeny v řadě příběhů  lékárny  jako místo manipulace. Bylo to zpravidla tak, že namísto …
  Celý příspěvek

 • Paní Věra:

  Jako matka jsem se setkala s několika případy, kdy jsem dostala od lékařky předepsán lék pro léčbu mého opakovaně nemocného dítěte. V lékárně mě  přesvědčovali, že místo tohoto léku si mám koupit něco jiného. Poprvé jsem se nechala přesvědčit, ostatně – …
  Celý příspěvek

 • Paní Zdena:

  Můj manžel měl problémy s prostatou, jako téměř každý muž v určitém věku. Začal si hledat samozřejmě samoléčbu – protože je muž a přece nebude svůj problém komunikovat veřejně před lékařem.  Prošel několik  internetových stránek a tam ho informace přesvědčily, že …
  Celý příspěvek

Naše cíle

Jednotliví spotřebitelé mají stejné prostředky k nápravě jako státní orgány, ne vždy je jsou schopni využít, jednotlivec je slabý, pokud za ním nikdo nestojí , sdružení má lepší pozici.

Zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu může uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů – naše OS, potažmo SOS

Uplatňuje-li  spotřebitel ,  pacientské či občanské sdružení  zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu – je zde obrácené důkazní břemeno oproti standardním  žalobám od právnické osoby.