Podstata problému

Skutková podstata problému:

pacient si stěžuje na příznaky onemocnění  u odborníka
(např. zbytněná prostata, artróza, opakované záněty u dětí, )

odborník – lékárník – pacienta  neodešle k lékaři
– volí samoléčbu  avšak nikoli lékem , ale doplňkem stravy!

 1. odborník: doporučí doplněk stravy jako léčivo, resp. prezentuje léčivý efekt
 2. pacient se spolehne na odborníkem prezentovaný účinek DS v očekávání léčivého efektu
 3. K efektu nedojde, protože dojít nemůže!!
 4. Pacient zaplatí  za zbytečný přípravek, ztratí čas, potřebný k léčbě a musí zaplatit i za léčivý přípravek následně.
 5. Totéž se týká internetových lékáren

 DS:  Odborník ví, nebo ze své pozice má vědět, že k léčivému účinku pomocí doplňku stravy nemůže dojít,neboť k léčbě není určen. 

Ví, nebo měl by vědět , že vlivem používání doplňku stravy k léčbě dochází k prodlení s léčbou , ví nebo měl by vědět, že to může mít dlouhodobé i nevratné účinky na zdraví pacienta  a že může dojít až k poškození pacienta, vlivem např. pozdního začátku správné léčby.

 Pokud přes tyto znalosti, které by měl z povahy své profese a medicínských nebo  farmaceutických  informací o doplňcích stravy mít ,  doporučí k léčbě pacienta doplněk stravy, je to námi považováno za  hrubě nekorektní vůči pacientovi, protože dochází ke zneužití důvěry pacienta k personálu lékárny a  je využito této důvěry k zvýšení profitu lékárny či jeho pracovníků. 

Pacient, který se neorientuje v této záležitosti  zaplatí  peníze v dobré víře, že mu lékárník doporučí účinnou léčbu a zatím je mu prodáno něco, co nemůže být z povahy věci nikdy k léčbě odborníkem doporučeno.

Předmětné chování personálu v této  lékárně by mělo být veřejně označeno a pranýřováno,  protože je v hrubém rozporu s dobrými mravy, etikou , posláním  a odbornou způsobilostí   lékárny . Takovýto stav hrubě znevažuje  lékárenský stav.

Je to tak nemorální, jako když průvodce slepého  záměrně zneužije klienta  ke svému prospěchu bez ohledu  na  jemu  případně následně způsobenou  škodu.

 

Napsat komentář

Naše příběhy

 • Paní Jana:

  Zabývám se profesionálně komunikací.  V rámci této práce jsem se setkala s řadou příběhů, které měly  společné téma – manipulace.  Bylo velmi zajímavé, že za jedno místo byly označeny v řadě příběhů  lékárny  jako místo manipulace. Bylo to zpravidla tak, že namísto …
  Celý příspěvek

 • Paní Věra:

  Jako matka jsem se setkala s několika případy, kdy jsem dostala od lékařky předepsán lék pro léčbu mého opakovaně nemocného dítěte. V lékárně mě  přesvědčovali, že místo tohoto léku si mám koupit něco jiného. Poprvé jsem se nechala přesvědčit, ostatně – …
  Celý příspěvek

 • Paní Zdena:

  Můj manžel měl problémy s prostatou, jako téměř každý muž v určitém věku. Začal si hledat samozřejmě samoléčbu – protože je muž a přece nebude svůj problém komunikovat veřejně před lékařem.  Prošel několik  internetových stránek a tam ho informace přesvědčily, že …
  Celý příspěvek

Naše cíle

Jednotliví spotřebitelé mají stejné prostředky k nápravě jako státní orgány, ne vždy je jsou schopni využít, jednotlivec je slabý, pokud za ním nikdo nestojí , sdružení má lepší pozici.

Zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu může uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů – naše OS, potažmo SOS

Uplatňuje-li  spotřebitel ,  pacientské či občanské sdružení  zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu – je zde obrácené důkazní břemeno oproti standardním  žalobám od právnické osoby.