APO-CURENZYM Active

Začali se na nás obracet lidé, kteří nás upozorňovali  na výrobek  APO-CURENZYM Active. V  lékárnách jim ho nabízeli po operacích a mylně jej prezentovali jako lék. Proto jsme začali s prověřením tohoto doplňku stravy.

Že nejde o lék, jsme ověřili na SÚKLu. Obrátili jsme se také s několika dotazy na státní orgány. Především reakce SZÚ byla velmi zajímavá.

Naše dotazy (klikněte)

Reakce SZÚ: … APOCURENZYME Active tedy není uváděn na trh legálně. – Klikněte pro celou reakci

Poté jsme pátrali po dalších informacích (mimo jiné jsme zjistili, že u nás prodávaný doplněk stravy kanadské firmy zřejmě nesplňuje kanadské normy) a všechny tyto informace jsme zaslali na Ministerstvo zdravotnictví.

Náš dopis

Dne 24. července 2012 jsme obdrželi  informaci o dopisu Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) o provedené kontrole v provozovně společnosti APOTEX (ČR) ve věci doplňku stravy APO-CURENZYM activ + NATTOKINASE. Na 12 910 kusů tohoto doplňku stravy v různém balení, které byly uvedeny do oběhu po 31.1.2012, byl vystaven zákaz uvádění do oběhu. Společnost APOTEX (ČR) přes příslib Ministerstvu zdravotnictví nepředložila důkazy o legálním uvádění enzymu nattokinasa v potravinách před 15. květnem 1997 tak, jak to požaduje příslušné nařízení Evropské unie. Bylo tím potvrzeno předchozí stanovisko Státního zdravotního ústavu, že tento doplněk stravy není uváděn na náš trh legálně.

Kontrola SZPI dále posoudila označování tohoto doplňku stravy se zaměřením na uváděná zdravotní tvrzení. Konstatovala, že u tvrzení „Pro podporu imunity“, „Po úrazech a operacích“ a „Při zvýšené námaze“ se jedná o nepovolená zdravotní tvrzení a uložila společnosti APOTEX (ČR) neuvádět tato tvrzení v souvislosti s daným doplňkem stravy.

Dne 15.3.2013 jsme obdrželi informaci, že odbor živnostenský a občanskoprávní Magistrát hlavního města Prahy uložil  firmě APOTEX  pokutu za spáchání několika správních deliktů.

Citujeme z odůvodnění:
1) za spáchání správního deliktu podle ustanovení § 8a odst.3 písm. a) zákona o regulaci reklamy, kterého se dopustila porušením § 2 odst. 1 písm. a) zákona o regulaci reklamy – reklama na APO-CURENZYM activ+,

2) za spáchání správních deliktů podle ustanovení § 8a odst. 3 písm. d) zákona o regulaci reklamy, kterých se dopustila porušením zákazu reklamy v §2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy tím, že zpracovala reklamu, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu (§4 odst. 1 v návaznosti na § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého je obchodní praktika klamavá, je-li při ní užit nepravdivý údaj) – reklamy na APO-CURENZYM activ+ a APO-CURENZYM,

3) za spáchání správních deliktů podle ustanovení § 8a odst. 3 písm.f ) zákona o regulaci reklamy, kterých se společnost dopustila porušením podmínky stanovené pro obsah reklamy v § 5d ods.1 zákona o regulaci reklamy, neboť uvedla zdravotní tvrzení v reklamě v rozporu s podmínkami přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1924/2006 ze dne 20.prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin – reklama na APO-CURENZYM activ+ a APO-CURENZYM.

 

Napsat komentář

Naše příběhy

 • Paní Jana:

  Zabývám se profesionálně komunikací.  V rámci této práce jsem se setkala s řadou příběhů, které měly  společné téma – manipulace.  Bylo velmi zajímavé, že za jedno místo byly označeny v řadě příběhů  lékárny  jako místo manipulace. Bylo to zpravidla tak, že namísto …
  Celý příspěvek

 • Paní Věra:

  Jako matka jsem se setkala s několika případy, kdy jsem dostala od lékařky předepsán lék pro léčbu mého opakovaně nemocného dítěte. V lékárně mě  přesvědčovali, že místo tohoto léku si mám koupit něco jiného. Poprvé jsem se nechala přesvědčit, ostatně – …
  Celý příspěvek

 • Paní Zdena:

  Můj manžel měl problémy s prostatou, jako téměř každý muž v určitém věku. Začal si hledat samozřejmě samoléčbu – protože je muž a přece nebude svůj problém komunikovat veřejně před lékařem.  Prošel několik  internetových stránek a tam ho informace přesvědčily, že …
  Celý příspěvek

Naše cíle

Jednotliví spotřebitelé mají stejné prostředky k nápravě jako státní orgány, ne vždy je jsou schopni využít, jednotlivec je slabý, pokud za ním nikdo nestojí , sdružení má lepší pozici.

Zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu může uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů – naše OS, potažmo SOS

Uplatňuje-li  spotřebitel ,  pacientské či občanské sdružení  zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu – je zde obrácené důkazní břemeno oproti standardním  žalobám od právnické osoby.