Podnět zaslaný na Živnostenský úřad

Vážení,

obracím se na Vás v zastoupení sdružení Občané proti nepravdivým informacím při prodeji léků a doplňků stravy – OBRAN, IČ: 22887415 (dále jen „OBRAN“).  OBRAN je dobrovolné nepolitické sdružení občanů se zájmem o nalezení a poukazování na poskytování nepravdivých a nekorektních informací občanům v lékárnách, prodejnách doplňků stravy či zvláštní výživy ze strany zaměstnanců lékáren, prodejen doplňků strany a zvláštních potravin, včetně informací na internetových stránkách, používaných k elektronickému a zásilkovému prodeji.  Cílem Sdružení OBRAN je napomoci kultivaci obchodních praktik v této oblasti poukazováním na poskytování nesprávných, protizákonných a škodlivých informací ze strany prodejce léků, doplňků stravy a zvláštních potravin a ochraňovat tím spotřebitele a jejich zdraví před komerčními zájmy prodávajících, kteří zneužívají svého postavení a využívají neznalosti a nedostatku informací kupujících.

V této souvislosti bylo námi zjištěno následující:

Na těchto webových stránkách:

http://doplnky.stravy.cz/detail/cevy/opti-omega-3-orange-200ml/
http://krevni-tlak-nizky.heureka.cz/opti-omega-3-orange-200ml/specifikace/#section

je doplněk stravy OPTI OMEGA-3 ORANGE 200ml  mylně popisován, je mu přisuzována léčba a vlastnosti prevence. Toto tvrzení uvádí v omyl.

Napsat komentář

Naše příběhy

 • Paní Jana:

  Zabývám se profesionálně komunikací.  V rámci této práce jsem se setkala s řadou příběhů, které měly  společné téma – manipulace.  Bylo velmi zajímavé, že za jedno místo byly označeny v řadě příběhů  lékárny  jako místo manipulace. Bylo to zpravidla tak, že namísto …
  Celý příspěvek

 • Paní Věra:

  Jako matka jsem se setkala s několika případy, kdy jsem dostala od lékařky předepsán lék pro léčbu mého opakovaně nemocného dítěte. V lékárně mě  přesvědčovali, že místo tohoto léku si mám koupit něco jiného. Poprvé jsem se nechala přesvědčit, ostatně – …
  Celý příspěvek

 • Paní Zdena:

  Můj manžel měl problémy s prostatou, jako téměř každý muž v určitém věku. Začal si hledat samozřejmě samoléčbu – protože je muž a přece nebude svůj problém komunikovat veřejně před lékařem.  Prošel několik  internetových stránek a tam ho informace přesvědčily, že …
  Celý příspěvek

Naše cíle

Jednotliví spotřebitelé mají stejné prostředky k nápravě jako státní orgány, ne vždy je jsou schopni využít, jednotlivec je slabý, pokud za ním nikdo nestojí , sdružení má lepší pozici.

Zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu může uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů – naše OS, potažmo SOS

Uplatňuje-li  spotřebitel ,  pacientské či občanské sdružení  zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu – je zde obrácené důkazní břemeno oproti standardním  žalobám od právnické osoby.