Reakce státního orgánu – SZPI

Zpráva o výsledku kontroly

Dne 22.2. byl na inspektorátu SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) v Brně přijat podnět, týkající se stížnosti na doplněk stravy JML kloub 3000+, kterému jsou přisuzovány léčebné a preventivní účinky na  uvedených webových stránkách.

V rámci svých kompetencí byla inspektory SZPI provedena kontrola dodržování povinností při uvádění potravin do oběhu plynoucích ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, a z právních norem ES.

Kontrola byla provedena ve firmě JML Fitness Line, s.r.o. Zlín, která na svých webových stránkách prezentuje doplněk stravy Kloub 3000+, kterému jsou přisuzovány léčebné a preventivní účinky. Tato prezentace může vyvolat  klamný dojem, že se jedná o přípravek s látkou léčivou nebo vlastnostmi prevence, což je v rozporu s nařízením (ES) č. 178/2002, v platném znění.

Z výše uvedeného důvodu bylo kontrolavané osobě uloženo termínované opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Dále bude SZPI postupovat vůči kontrolavanému subjektu ve smyslu zákona č. 146/2002 Sb., o SZPI a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Napsat komentář

Naše příběhy

 • Paní Jana:

  Zabývám se profesionálně komunikací.  V rámci této práce jsem se setkala s řadou příběhů, které měly  společné téma – manipulace.  Bylo velmi zajímavé, že za jedno místo byly označeny v řadě příběhů  lékárny  jako místo manipulace. Bylo to zpravidla tak, že namísto …
  Celý příspěvek

 • Paní Věra:

  Jako matka jsem se setkala s několika případy, kdy jsem dostala od lékařky předepsán lék pro léčbu mého opakovaně nemocného dítěte. V lékárně mě  přesvědčovali, že místo tohoto léku si mám koupit něco jiného. Poprvé jsem se nechala přesvědčit, ostatně – …
  Celý příspěvek

 • Paní Zdena:

  Můj manžel měl problémy s prostatou, jako téměř každý muž v určitém věku. Začal si hledat samozřejmě samoléčbu – protože je muž a přece nebude svůj problém komunikovat veřejně před lékařem.  Prošel několik  internetových stránek a tam ho informace přesvědčily, že …
  Celý příspěvek

Naše cíle

Jednotliví spotřebitelé mají stejné prostředky k nápravě jako státní orgány, ne vždy je jsou schopni využít, jednotlivec je slabý, pokud za ním nikdo nestojí , sdružení má lepší pozici.

Zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu může uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů – naše OS, potažmo SOS

Uplatňuje-li  spotřebitel ,  pacientské či občanské sdružení  zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu – je zde obrácené důkazní břemeno oproti standardním  žalobám od právnické osoby.