Společnost APOTEX nám hrozí soudem. Měl by být doplněk stravy APO-CURENZYM ACTIVE + NATTOKINASE, kterému byl ze strany SZPI vystaven zákaz uvádění do oběhu, nadále distribuován v lékárnách?

Ve vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7.2.2012 je prostřednictvím hlavního hygienika ČR mimo jiné konstatováno, že uvedení na trh enzymu nattokinázy, resp. jeho použití jako složky potravin, je možné až po schválení na úrovni Evropské unie.
K tomuto schválení dosud nedošlo. Ze stejného vyjádření je dále patrné, že výrobce doplňku stravy APO-CURENZYM ACTIVE obsahujícího enzym nattokinázu, který tento doplněk stravy uvedl do oběhu, před tímto uvedením nesplnil vůči ministerstvu zákonnou oznamovací povinnost. 

Z oficiální informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze dne 18.7.2012 dále vyplývá, že tento orgán uložil opatření neuvádět v souvislosti s výrobkem APO-CURENZMY ACTIVE + NATTOKINASE nepovolená zdravotní tvrzení „Pro podporu imunity“, „Po úrazech a operacích“ a „Pří zvýšené námaze“. 

Přes shora uvedené je v lékárnách na území celé ČR i nadále distribuován doplněk stravy s obsahem nepovoleného enzymu nattokinázy, který je nadto opatřen citovanými nepovolenými zdravotními tvrzeními. 

Naše občanské sdružení, členové a příznivci, jakož i sdružení českých spotřebitelů se domníváme, že je vůči spotřebitelům žádoucí a ve vztahu k lékárnám nezbytné stáhnout každý doplněk stravy obsahující enzym, který dle Ministerstva zdravotnictví není možné uvádět do oběhu, a který je označen tvrzeními, ohledně nichž Státní zemědělská a potravinářská inspekce vystavila zákaz uvádění do oběhu. Jsme přesvědčeni, že takový doplněk stravy není ani možné doprodávat spotřebitelům, protože tím jsou spotřebitelé uváděni v omyl a je zde nebezpečí jejich poškození neschváleným enzymem, který výrobek obsahuje.

Výrobce dotčeného doplňku stavy nám prostřednictvím svého právního zástupce pohrozil soudem, pokud nestáhneme informace o jeho doplňku stravy. Tyto informace sice považuje za nepravdivé a zavádějící, ovšem na podporu svých domněnek nedokládá žádné vyjádření příslušných státních orgánů ani jiné věrohodné podklady. Naproti tomu naše sdružení má k dispozici řadu vyjádření těchto orgánů (SZPI, MZD, a SZÚ), které naše závěry jednoznačně potvrzují.

Pokud by tedy výrobce svou hrozbu soudním řízením hodlal realizovat, musel by brojit především proti státním orgánům, které nám výše uvedené a námi zveřejněné informace poskytly. Jsme přesvědčeni, že k porušování obecně závazných právních předpisů v této souvislosti na straně výrobce opakovaně došlo. 

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7.2.2012

 Vyjáření SZPI ze dne 18.7.2012 najdete v našem předchozím příspěvku.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Společnost APOTEX nám hrozí soudem. Měl by být doplněk stravy APO-CURENZYM ACTIVE + NATTOKINASE, kterému byl ze strany SZPI vystaven zákaz uvádění do oběhu, nadále distribuován v lékárnách?

Comments Closed

Naše příběhy

 • Paní Jana:

  Zabývám se profesionálně komunikací.  V rámci této práce jsem se setkala s řadou příběhů, které měly  společné téma – manipulace.  Bylo velmi zajímavé, že za jedno místo byly označeny v řadě příběhů  lékárny  jako místo manipulace. Bylo to zpravidla tak, že namísto …
  Celý příspěvek

 • Paní Věra:

  Jako matka jsem se setkala s několika případy, kdy jsem dostala od lékařky předepsán lék pro léčbu mého opakovaně nemocného dítěte. V lékárně mě  přesvědčovali, že místo tohoto léku si mám koupit něco jiného. Poprvé jsem se nechala přesvědčit, ostatně – …
  Celý příspěvek

 • Paní Zdena:

  Můj manžel měl problémy s prostatou, jako téměř každý muž v určitém věku. Začal si hledat samozřejmě samoléčbu – protože je muž a přece nebude svůj problém komunikovat veřejně před lékařem.  Prošel několik  internetových stránek a tam ho informace přesvědčily, že …
  Celý příspěvek

Naše cíle

Jednotliví spotřebitelé mají stejné prostředky k nápravě jako státní orgány, ne vždy je jsou schopni využít, jednotlivec je slabý, pokud za ním nikdo nestojí , sdružení má lepší pozici.

Zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu může uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy spotřebitelů – naše OS, potažmo SOS

Uplatňuje-li  spotřebitel ,  pacientské či občanské sdružení  zdržení  se  poškozování zájmu spotřebitele a odstranění závadného stavu – je zde obrácené důkazní břemeno oproti standardním  žalobám od právnické osoby.